Vår utstyrspark gjør det mulig for oss å levere våre tjenester på nær sagt hvilken som helst tomt. Vi har utstyr som kan utføre tunge operasjoner, samtidig som
vi har skånsomt utstyr som er egnet til oppdrag i etablerte hager og parker. I tillegg er vi spesialisert på graving på trange og lave steder, for eksempel kjellere.

Vi kommer når vi lover og overholder frister. På forespørsel kan vi gi balanserte forhåndsvurderinger av prosjekter. Vi stiller 5 års garanti for arbeid vi utfører,
i henhold til standard lovgivning. Dessuten er vi medlem av Maskinentreprenørenes Forbund, noe som forplikter oss til å levere et godt og håndverksmessig produkt.
Når du kjøper tjenester av et firma som er organisert i dette forbundet, har det også betydning for din mulighet til å klage.Grunnarbeid

Vi påtar oss hele grunnarbeidet i forbindelse med nybygg eller tilbygg. Alternativt kan vi stå for deler av grunnarbeidet innen følgende områder:

  • graving på bratte og flate tomter
  • sprengning og pigging
  • fundamentering, støp og grunnmur
  • grøfter til drenering, kabel eller rør
  • rør for vann og avløp/kloakk
  • planering, opparbeiding av tomter og hager
  • drenering med singel, dreneringsduk, platonplater og pukk
  • forstøtningsmurer i naturstein

Ring oss for et uforpliktende tilbud på tlf. 31 28 92 60 eller mobil 928 49 016..

Du kan også sende oss en e-post med din forespørsel på post@grunnentreprenoren.no

Drenering

Vi gjennomfører hvert år en rekke dreneringsprosjekter. Arbeidet utføres etter godkjente standardmetoder – ved graving og om nødvendig fjerning av fjellgrunn til minst 30 cm under grunnmur. Det fylles normalt opp med singel, deretter dreneringsduk og grovere pukk. Mot grunnmuren legges luftende platonplater. Der det er aktuelt graves også dreneringsgrøfter med rør, singel, duk og pukk.
I forbindelse med drenering kan det være riktig å gjøre oppmerksom på at dette er en god anledning til å etterisolere kjelleren. Over tid kan dette også være en kostnadsbesparelse, avhengig av energiforbruk til oppvarming av kjeller. Mange ønsker uansett en lunere kjeller.
Ring oss for et uforpliktende tilbud på tlf. 928 49 016.

Du kan også sende oss en e-post med din forespørsel på post@grunnentreprenoren.no


Planering og opparbeiding av tomter

Vi nivåjusterer alle tomter etter ønske, samt tilrettelegger for hage og plen. Slike oppdrag inkluderer fjerning, utskifting eller påfyll av masse, enten det gjelder sand, stein, pukk, grus, torv eller matjord. Ved valg av massens kvalitet og beskaffenhet, samt anskaffelse, bistår vi med råd og kan ta oss av hele leveransen. Bortkjøring av masse er også inkludert.


Grøftegraving

Vi graver grøfter for vann, avløp, drenering og kabler.

Minigraver/håndgraving

For skånsomt arbeid er minigraver ofte riktig valg med tanke på utstyr. Dette gjelder også på vanskelig tilgjengelige steder som kjellere. Vi utfører også håndgraving.

Sprenging og pigging

Der fjellgrunn må fjernes, har vi utstyret til å gjøre dette, også på vanskelig tilgjengelige steder..


Vann og avløp

Vi graver grøfter og legger rør etter standardiserte metoder som oppfyller alle krav pålagt av myndighetene

Fyllmasse, jord og singel

Vi selger og leverer sand, grus, singel, pukk, matjord, torv og annen fyllmasse etter ønske. Be gjerne om råd med tanke på kvalitet og beskaffenhet på massen.

Fundamentering og muring

Din grunnmur, forstøtningsmur eller annen støping er i trygge hender hos oss. Firmaet er godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 1, som gjelder grunnarbeid, mur og betong.


Transport av masse

Om du har egen masse, kan vi transportere denne for deg. Alternativt kan du kjøpe masse av mange ulike kvaliteter gjennom oss

Riving

Vi påtar oss riving av eneboliger, garasjer og uthus, inkludert miljøvennlig avfallshåndtering.

Forstøtningmurer i naturstein eller betong

Naturstein som rød granitt gir pene, varige murer som ikke krever vedlikehold. En slik mur blir stående inn i historien.


Veibygging

Skogsbilveier, oppkjørsler, innkjørsler etc. bygges på oppdrag.